Tarzan op school (touwenparcours)

Vaccinatiemoment L5

pedagogische studiedag

infoavond nieuwe kleuters na herfstvakantie

pinkstermaandag

brugdag

Hemelvaartsdag

facultatieve vakantiedag

halve facultatieve vakantiedag

halve facultatieve vakantiedag