pedagogische studiedag

infoavond nieuwe kleuters na herfstvakantie

pinkstermaandag

brugdag

Hemelvaartsdag

facultatieve vakantiedag

halve facultatieve vakantiedag

halve facultatieve vakantiedag

pedagogische studiedag

pedagogische studiedag