Tarzan op school (touwenparcours)

K1A: zo was het in onze klas!

Vaccinatiemoment L5

pedagogische studiedag

infoavond nieuwe kleuters na herfstvakantie

pinkstermaandag

brugdag

Hemelvaartsdag

facultatieve vakantiedag

halve facultatieve vakantiedag